De buurttuin langs de Amstel tussen Ysbreeker en 1e Boerhaavestraat

Initiatiefnemer Harald Schole begon de tuin 3 jaar geleden. Ik sloot me toen graag aan als lid van de groep buurtbewoners die deze tuin samen verzorgen.

De zorg voor de tuin kan je niet alleen, het nodigt  uit tot samen werken-genieten en het delen van kennis en ervaring. Ieder brengt in wat we kunnen en leuk vinden. Telkens als ik in de tuin bezig ben merk ik dat het mij meer verbindt met de natuur en de mensen in mijn  buurt. We moeten de natuur weer naar ons toehalen, anders vergeten we dat we zelf onderdeel zijn van de natuur.

De tuin heeft zo een verbindende waarde voor de buurt.  Voorbijgangers spreken ons vaak aan om hun bewondering uit te spreken of vertellen over hun eigen tuinervaring, voor je het weet heb je een leuk gesprek. Zoveel mensen ook die de mooie bloemen fotograferen! Een buurttuin stimuleert volgens mij de eigen verantwoordelijkheid voor een schone buurt. Soms komen buurtbewoners met planten die ze over hebben, zaaien ook iets of vragen een paar takjes kruiden.

We kozen vooral de planten die insecten aantrekken, planten die op droge grond en onder bomen kunnen groeien. Dat is nog niet zo makkelijk maar ik merk dat het vaak de heemplanten zijn die het beste gedijen. Heemplanten zijn wilde planten die van oudsher in ons land groeien. Bv: Ajuga of Zenegroen Campanula, Vlasleeuwenbek, Boerenwormkruid, Ereprijs, Bergtijm, Dagkoekoeksbloem, Rudbeckia en Brem. Ook veel bollen in het voorjaar en groenblijvende planten in de winter. Zo bloeit er in elk seizoen wel iets.

Natuurlijk gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen, alleen biologisch gekweekte planten, kruiden en zaden. Het blad wordt verzameld en gecomposteerd en op de tuin teruggebracht. Zo wordt de bodem rijker. De droogte van de afgelopen zomers en de ligging van de tuin (hoog en onder bomen) is wel een probleem. Dus staan we ’s avonds vaak te gieteren en hebben we nu ook een pomp met een slang.

Ik kan me al niet meer voorstellen hoe het is zonder de buurttuin en ik ben blij dat ik op kleine schaal mee kan werken aan het vergroten van plantendiversiteit, voorwaarden te scheppen voor de bijen waarvan wij afhankelijk zijn voor ons voedsel. Dus: meer tegels eruit en bloemen er in zou ik zeggen!

Ida Valk

1e Boerhaavestraat 5