Op dit moment heeft de vereniging 4 bestuursleden:

Ernestien Jensema (voorzitter)

Alfons van Stiphout (secretaris)

Harald Schole (penningmeester)

Tigran Spaan (bestuurslid)