Het (post)adres van de vereniging is: Weesperzijde 49 C • 1091 EG  Amsterdam

Weesperzijdestrook Noord

Dit is het noordelijk deel van de Weesperzijdestrook waar onze vereniging zich op vooral op richt: Swammerdambuurt, Blasiusstraat, Eerste Oosterparkstraat, Oetgensstraat en Burmanstraat.

Samen met andere bewonersgroepen houden we ons met de gezamenlijke belangen van de hele Weesperzijdestrook bezig.