De Weesperzijde kent een afwisselende bebouwing van rijksmonumenten uit de laat negentiende eeuw tot de midden jaren 70 bouwprojecten van de vorige eeuw. Het noordelijk deel met de strakke oevers is met twee bruggen verbonden met De Pijp. Na roeivereniging De Hoop wordt de rivier wat wijder en lijkt de Strook breder doordat auto’s niet schuinparkeren. Dit zuidelijke deel van de Weesperzijde heeft haar eigen buurtvereniging: de Vereniging Weesperzijdebuurt. De vereniging behartigt de belangen van de bewoners van de Weesperzijdestrook van de Schollenbrugstraat tot aan de Burmanstraat. De Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook vertegenwoordigt de bewoners van de Mauritsstraat tot en met de Oetgensstraat. Westelijk verbindt de Amstel en oostelijk de strak ingerichte Wibautstraat de beide gebiedsdelen. Er zijn tal van gemeenschappelijke punten waarover informatie wordt uitgewisseld: de inrichting van de openbare ruimte, horeca, mobiliteit, milieu, cultuur.

Het Buurtplatform, dat het stadsdeel in het leven heeft geroepen, bevordert mogelijke samenwerkingsverbanden. Er is een positieve houding bij de aanwezigen, bewoners, vertegenwoordigers van instellingen, Hogeschool, hotels, horeca, ambtenaren en politici, die stap voor stap naar een (nog) betere buurt kunnen leiden.