De vereniging is zo’n 25 jaar geleden opgericht om de stadsvernieuwingsplannen en het funderingsherstel in de Swammerdambuurt in goede banen te leiden. Een vereniging met geschiedenis en dan kan het woord ‘buurtbehoud’ met een conserverende en beperkte visie worden geassocieerd.

Buurtbehoud betekent meer en in hedendaagse termen zou je van Urban Village kunnen spreken. Het gaat gepaard met idealisme voor een hechte buurt, waar mensen geen vreemden voor elkaar zijn en je op de hoogte bent van ontwikkelingen. Kortom een goede plek om te wonen, te werken en te verblijven.

urban village

Een Urban Village-idee gaat verder dan alleen bewonersbelangen. Het streeft naar een integrale kijk op de buurt. Problemen worden in kaart gebracht en vanuit een brede visie benaderd en in samenwerking met verschillende betrokken partijen en de gemeente worden oplossingen voorgesteld. Er worden naar kansen en ontwikkelingen gekeken die de buurt kunnen versterken en leefbaarheid bevordert.

stadsdorp

Amsterdam kent sinds 2009 een variant van de Amerikaanse Urban Village gedachte, hier heten het stadsdorpen.
Een stadsdorp is een initiatief van en voor bewoners in een buurt met het doel ‘modern nabuurschap’ te bewerkstelligen. Er zijn drie algemene pijlers waarop elk stadsdorp rust:

  1. Het creëren van cohesie als tegenwicht tegen de anonimiteit van de stad;
  2. Activiteiten op basis van interesses van deelnemers;
  3. Onderlinge steun, modern nabuurschap.

Veel stadsdorpen kennen ook een (digitale) uitwisseling van goederen en diensten en een telefonische hulplijn.

De activiteiten, zoals bijvoorbeeld gemeenschappelijke wandeltochten, theaterbezoeken, kook- en leesclubs, komen voort uit initiatieven van bewoners. Het mag, het moet niet en hoeft het lidmaatschap van een stadsdorp niet in de weg te staan.

vragen

De VBW heeft vijf vragen waar wij graag van u, mede buurtbewoners, een antwoord op horen of lezen.

  1. Welke elementen spreken u aan voor stadsdorpen.
  2. In hoeverre moeten stadsdorpen gemeenschappelijk optreden naar omgeving en hoe zou u dat doen.
  3. Hoe zorgen stadsdorpen voor goede contacten met de omgeving.
  4. Wat zijn vereisten voor levensvatbaarheid van stadsdorpen.
  5. Waar bent u bereid zich voor in te zetten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *