Schetsvarianten voor het middendeel worden uitgewerkt

De Weesperzijde wordt een zogenaamde fietsstraat, auto te gast. Tussen Eerste Oosterparkstraat en Burmanstraat bij de school zal het fietspad blijven bestaan en met een tweede strook en daartussen een middenberm worden uitgebreid. Zo wordt het drukke fietspad gemakkelijker om over te steken. Zeker voor schoolkinderen een belangrijke verbetering.

Op dit moment wordt aan het Voorlopig Ontwerp getekend dat naar verwachting in het eerste kwartaal 2021 aan de buurt gepresenteerd zal worden. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente. Heeft u vragen stuur dan een mail aan de projectgroep.

Herinrichting weer opgestart

Na twee jaar in de pauzestand is het proces voor de herprofilering van het midden- en noordelijk deel van de Weesperzijde tussen Burmanstraat en Torontobrug weer opgestart. Door veranderd beleid van de gemeente mogen er nu wel parkeerplaatsen worden opgeheven zonder die in de buurt te compenseren. Er zijn zeker 60 parkeerplaatsen nodig om de knelpunten in dit gebied op te lossen. Het bestuur blijft de vinger aan de pols houden!

Verkeersproef kruispunt Ruyschstraat - Nieuwe Amstelbrug

Vooruitlopend op de plannenmakerij is er in april een proef gestart bij de Nieuwe Amstelbrug om te kijken hoe de verkeerssituatie hier veiliger kan.

Enquête

In september heeft de gemeentelijke projectgroep een enquête gehouden onder gebruikers en bewoners in onze buurt. Onlangs is het verslag gepubliceerd. Een aantal omwonenden heeft hierover een brief ontvangen. Hieronder vindt u enkele passages:

Kruispunt overzichtelijker
In totaal vulden 150 van de bijna 1.500 omwonenden de vragenlijst in. 53 procent van de ondervraagden ziet een lichte tot sterke verbetering in de duidelijkheid van het kruispunt. De oversteek van de Weesperzijde over de Ruyschstraat lijkt vooral verbeterd door het weghalen van de fietsstrook. Dat blijkt uit de camerabeelden en de uitkomsten van de vragenlijst.

Gemotoriseerd verkeer moet nu gedeeltelijk over de trambaan rijden. Dit lijkt minder duidelijk, zo blijkt uit beide onderzoeken. De oversteek is nu korter, maar gebruikers ervaren het ook als ingewikkeld. Gebruikers kruisen nu eerder dan voorheen via de oversteekplaats de trambaan. Door het verloop van de weg en de groenstrook aan de Weesperzijde, is de trambaan minder goed te zien. Uit de onderzoeken blijkt dat de situatie is verbeterd, maar nog beter kan. Er is daarom besloten dat in het voorjaar van 2021 de tram en gemotoriseerd verkeer weer van elkaar worden gescheiden zoals de situatie voorheen was en de groenstrook voor een gedeelte te snoeien. De andere onderdelen van de tijdelijke maatregelen blijven intact.

Aanpassingen in het voorlopig ontwerp
In het voorlopig ontwerp (VO) wordt het kruispunt verder verbeterd, door bijvoorbeeld de groenstrook voor een deel op te schuiven om het kruispunt overzichtelijker te maken. Aan het VO wordt nu gewerkt. Zodra dat klaar is, kunt u het VO voor het midden- en noordelijk deel (tussen de roeivereniging en de Torontobrug) van de Weesperzijde inzien. U kunt hier dan nog op reageren tijdens een inspraakperiode van zes weken. U ontvangt hier nog een brief over.

Wilt u het hele rapport inzien? Stuur dan een mail aan de projectgroep.