Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een woekerplant. Hij veroorzaakt schade aan ondergrondse kabels, rioolbuizen, funderingen, kademuren etc. Ook aan de oevers van de Amstel rukt deze woekerplant op. Kijk op de site van de gemeente hoe u de Japanse duizendknoop kunt herkennen en bestrijden.

Groene daken en gevels

In de krant van begin augustus 2015 van het stadsdeel stond een krachtig pleidooi voor een Wibautstraat met groene daken. Prachtig. Als actief buurtbewoner heeft VBW bestuurslid Harald Schole haar benaderd. Zijn droom is om al het groen op het maaiveld te verbeteren en vanaf de Amstel tot en met de Wibautstraat een 'ecologisch tapijt' uit te rollen. Zoals de middenberm van de Beneluxbaan in Amstelveen al jaren met de seizoenen meegroeit en bloeit. Of bijvoorbeeld zoals op het Frederiksplein waar het nieuwe groen veel lof oogst.

Goed onderhouden groen verbindt een buurt zowel fysiek, als inrichtingselement van de openbare ruimte, als mentaal doordat het aangename en mooie verblijfsplekken creëert. Het trekt vogels en insecten aan, je kan samen met je buren een stukje groen adopteren. Bovendien kan groen fijnstof en overvloedige regenbuien opvangen.

Bij de nieuwbouw van de Hogeschool bij het Weesperplein hoopten we op groene gevels. Misschien kan dat nog, sinds 1 februari 2016 stelt de gemeente Amsterdam subsidies ter beschikking voor groene daken en gevels (kijk HIER voor meer informatie, misschien ook iets voor u?). Zo’n groot groen geveloppervlak kan een enorme impuls zijn voor het verbeteren van het milieu en is een fantastisch beeldmerk voor Amsterdam en de Hogeschool.

Een groen icoon voor oost, een levend kunstwerk. Hoe zijn dergelijke ideeën om te zetten in daden?

Tijdens buurtplatformbijeenkomsten proberen wij er verder mee te komen. Van buren en bewoners komen positieve reacties, maar dat is niet genoeg. De Vereniging Buurtbehoud heeft aangeboden meehelpen met een beleidsplan groen voor Oud Oost. Hierop is positief gereageerd en we hopen hier in de nabije toekomst mee aan de slag te gaan.

Wanneer u ideeën heeft om het groen te verbeteren en als visitekaartje van de stad te laten functioneren dan hoort Harald Schole het graag.

Wouter Stoeken gebiedsmakelaar bij Stadsdeel Oost heeft ons laten weten dat de gemeente is bezig met een regeling voor bewonersinitiatieven die iets meer om het lijf hebben dan geveltuinen. Er komen waarschijnlijk 4 momenten per jaar voor het aanmelden van nieuwe projecten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage Groengelden.