Er gebeurt veel in de Weesperzijdestrook. Het is echt een buurt in ontwikkeling. Er zijn veel nieuwe mensen komen wonen, de horeca vindt steeds meer een plek, de Weesperzijde is de drukste fietsroute van Nederland, veel joggers, wandelaars en roeiers houden van deze mooie plek aan de Amstel. Dat betekent dat heel veel verschillende groepen gebruik maken van de openbare ruimte. Met elkaar moeten we proberen iedereen de ruimte te geven en te gunnen. De Vereniging Buurtbehoud is voor een samenhangende visie op de toekomst. Zij stimuleert op diverse thema's de onderlinge discussie en zoekt naar oplossingen waar problemen ontstaan.

Groen, parkeren en openbare ruimte

Natuurlijk zijn bovenstaande thema's sterk met elkaar verbonden. Wij proberen de balans daarin te vinden en vast te houden.

Hoge parkeerdruk is bijvoorbeeld in onze buurt een probleem. Gebrek aan openbare ruimte is dat ook.

Die zaken hebben met elkaar te maken. Als je een hoge parkeerdruk hebt, dan kun je geen parkeerplaatsen opheffen voor meer groen. En als je weinig openbare ruimte hebt, dan kun je geen extra parkeerplaatsen creëren. En als je parkeerplaatsen opheft aan de Wibautstraat, dan kan dat gevolgen hebben voor de Weesperzijde.

Waar wij bij het Stadsdeel op hameren is dat er geen ruimte zomaar verdwijnt aan bouwprojecten of middenbermen. Want wat weg is komt niet meer terug. Niet als parkeerplaats en niet als groen. We bedenken oplossingen voor het parkeerprobleem, en proberen het Stadsdeel mee te krijgen. Bijvoorbeeld met ondergronds parkeren en overloopgebieden.

Naast de grotere problemen zorgen we dat we altijd betrokken zijn bij de inrichting van de ruimte die over is: Herprofilering van straten, stoepen en pleintjes. Ook daar sturen we weer op een slimme en efficiënte inrichting, bijvoorbeeld meer auto’s op minder ruimte.