Herinrichting Weesperzijde

Bij de herinrichtingsvoorstellen van de Weesperzijde is de inbreng van de VBW erop gericht om de snelheid van fietsers en scooters te verminderen en de gevaarlijke hoeken en kruispunten te verbeteren.

Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewoners, ook woonbootbewoners, de school, beide buurtverenigingen begeleidt de herinrichtingsplannen. De focus lag bij de start op een verbetering van de situatie bij de Montessorischool. In een tweede fase kwam de hele Weesperzijde aan de orde. De veiligheid voor kinderen die naar school lopen of fietsen gaat aan ons hart en er gebeuren nu te vaak bijna ongelukken bij het oversteken. Er kan een veiligere situatie gecreëerd worden wanneer er een groot aantal parkeerplaatsen verdwijnen. Met de huidige parkeerdruk, vooral in het noordelijk deel van de Weesperzijde, is dat voor de meeste bewoners onbespreekbaar. Het stadsdeel heeft toegezegd naar alternatieven te zoeken. Ondertussen kan de start van de herinrichting niet wachten, er is nu budget beschikbaar en daarom wordt met het zuidelijk deel begonnen.  Het lijkt erop dat met de omgeving van de school kan eigenlijk pas gestart worden wanneer bijvoorbeeld bij de toekomstige nieuwbouw bij het Rhijnspoorplein een grote buurtparkeergarage wordt geïntegreerd. Dat duurt te lang, moet de school in de tussentijd zelf maar zebrapaden gaan schilderen? Zijn er tussentijdse maatregelen te bedenken om het racen op de Weesperzijde te voorkomen? Wanneer je ziet en hoort dat iemand van de sokken gereden wordt en daarna ook nog eens wordt uitgekafferd, dan passeren in gedachte radicale oplossingen zoals bv het Heineken tunneltje te blokkeren.

Voor de herinrichting van het noordelijk deel heeft de VBW een bewonerswerkgroep geïnitieerd deze heeft commentaar geleverd op de herinrichting plannen. Bekijk HIER.

De ontwerper en het stadsdeel zullen helaas niet alle inbreng van de bewoners en de klankbordgroep in de plannen visualiseren. Tijdens de inspraakprocedure ligt er slechts één plan ter inzage (datum van de inspraak is nog niet bekend).

Dat betekent voor iedereen heel goed op de details letten. Hoeveel afvalcontainers komen voor de huizen te staan, hoelang worden de fietsenrekken en hoe groot de terrassen?

Op een kleine tekening lijkt de verschillen ook klein, als bewoner weet je hoe de straat er uit ziet en hoe je die beleeft. Het (onbezoldigd) bestuur van VBW, bestaande uit buurtbewoners, is net als u zeer betrokken en brengt uw belangen over aan de ontwerpers en het stadsdeel. Meer informatie over de procedure rondom de herinrichting kunt u vinden op amsterdam.nl/projecten/weesperzijde/